۴ عدد پازل ۴ تکه فومی که دارای ضخامت بالا بوده و به دلیل نرمی و سبکی و درشت بودن تکه‌های پازل برای کودکان ۱ تا ۳ بسیار مناسب است. کودکان با در دست گرفتن آن احساس خوشایندی دارند و هوش‌های چندگانۀ گاردنر همزمان در آن‌ها تقویت می‌شود. فوم به کار رفته در این پازل بهداشتی بوده و در صورت تماس با دهان کودک ایجاد مسمویت نمی‌کند.