آموزش رنگ ها به کودکان با بازی‌های مختلف

بهترین زمان برای یادگیری رنگ‌ها توسط کودکان، در فاصله بین ۲ تا ۵ سالگی است. توانایی تشخیص دادن رنگ‌ها در کودکان به میزان تکامل سیستم

رنگ آمیزی زیرآبی ها

درباره رنگ آمیزی زیرآبی ها ... رنگ آمیزی یکی از سرگرمی‌ها و بازی‌های غیر کامپیوتری‌ای است که مانند پازل برای کودکتان بسیار مفید بوده و

By |2021-02-19T20:38:32-01:00ژانویه 25th, 2021|باشگاه بازی, رنگ آمیزی|

رنگ‌آمیزی ربات ها

درباره رنگ آمیزی ربات ها ... رنگ آمیزی یکی از سرگرمی‌ها و بازی‌های غیر کامپیوتری‌ای است که مانند پازل برای کودکتان بسیار مفید بوده و

By |2021-02-28T07:37:31-01:00ژانویه 25th, 2021|باشگاه بازی, رنگ آمیزی|
Go to Top